Zorlu Center

Faks:
+90 (212) 275 0330
Adres:
Zorlu Center, Levazım Mahallesi, Vadi Caddesi No: 2 34340 Beşiktaş/İstanbul

Zorlu Alışveriş Merkezi


Zorlu Performans Sanatları Merkezi


İletişim Formu

İletişim Formu

Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel verilerimin işlenmesine, Zorlu Yapı Yatırım A.Ş.’nin duyuru, reklam, kampanya vb. konularda şahsıma ticari elektronik ileti göndermesine, bilgilerimin bu amaçla kullanılmasına, saklanmasına ve hizmet sağlayıcı üçüncü kişilerle paylaşılmasına açık bir şekilde rıza veriyorum.

Mesajınız kapsamında bizlere iletmiş olduğunuz veriler arasında; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık veriler, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler bulunmadığından emin olunuz.