• Heliped Banner
  • Konum Bilgileri

   Türkiye’nin ilk 5 fonksiyonlu projesi olan Zorlu Center’ın en önemli ulaşım özelliklerinden birisi de bir Helipad’e sahip olması.

   Zorlu Center Heliport, Atatürk Hava Meydanı Trafik Kontrol Bölgesi ve Birinci Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi (BHMM) sorumluluk sahası içinde yer alıyor. Zorlu Center Helipad’ i, Levazım Mahallesi Koru Sokak No: 2 Beşiktaş / İstanbul adresindeki Zorlu Center Raffles Otel binası üzerinde, yükseltilmiş tip bir helipad olup, 41° 03' 57.40"N (Kuzey), 29° 01' 50.10"E (Doğu) koordinatlarında bulunuyor. Helipad’ in denizden yüksekliği ise 230,74 metredir.

  • Özellikleri

   32,20 m çapında çelik konstrüksiyondan imal edilen heliped, (güvenlik alanı hariç 1.5 m genişliğinde), 7 ton (7000 KG) taşıma kapasitesine sahip. H2 Kategorisinde olan heliped, hareket alanı 32 metre çapında dairesel bir alandır. Değme ve tekerlek kesme alanı, 24 metre çapında ve 50 cm genişliğinde sarı renk ile işaretlenmiştir.

  • Kullanım Bilgileri

   Zorlu Tesis Yönetim A.Ş. tarafından herhangi bir sınırlama bildirilmediği takdirde, Zorlu Center Heliped’i, gün doğumu - gün batımı saatleri arasında görerek uçuş kuralları (VFR) dahilinde uluslararası ve ulusal mevzuatta belirtilen kriterlere uygun tip, ağırlık ve performanstaki helikopterlerin kullanımı için uygundur.

   Zorlu Center Heliped’ i,  sadece iniş ve kalkış amacıyla kullanılabilmektedir. Herhangi bir sebeple ve Zorlu Center Heliped İşletme Müdürlüğü’nün izni ile; Heliped’de kısa süreli de olsa park halinde kalmak zorunda olan hava aracının kalınan süre içerisinde emniyetinin sağlanması, en seri şekilde kaldırılıp alanın işletime açılması hava aracını işleten firmanın sorumluluğundadır.

   Heliportun etrafında iniş ve kalkışı kısıtlayacak herhangi bir engel bulunmamaktadır.
   Heliped kullanma talep sürecinde, Heliped’ i kullanma talebi olan firma, Mesai günlerinde en az 2 (iki) saat, resmi ve dini bayram tatil günlerinde 6 (altı) saat önceden Zorlu Center Heliped Kontrol Merkezine bildirilmesi ve onay teyidi alınması gerekmektedir.

   İniş veya kalkış onayı alan Heliped kullanıcılarının Zorlu Center İşletme Talimatı esaslarına uyacakları, onay alımı sonrasında kullanıcılar tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.

   Ticari Tarife

   Ticari tarife bilgileri için zc.heliped@zorlu.com adresinden talepte bulunabilirsiniz.

   Zorlu Center Heliped Kullanma İsteği Talebinin Başlatılması ve Onay Süreci

   Heliped kullanma talebi 0212 353 66 69 nolu faksa veya zc.heliped@zorlu.com E-mail adresine gönderilecek talep ile başlatılır,

   Talebin ekinde;

   • Hava aracına ait 3.şahıs mali mesuliyet sigortası poliçesinin,
   • Uçuş bilgileri kayıt çizelgesinin,
   • Ücret yatırıldığına dair dekontun,
   • Fatura bilgilerinin gönderilmesi,
   • Yapılan talebe ilişkin Zorlu Center Heliped Kontrol Merkezine ait olan 0212 924 01 33 - 0212 924 01 34 nolu telefonlardan biri aranarak sözlü teyit alınması gerekmektedir.
   • Yapılan talebe ilişkin Heliped’ in kullanımına ilişkin, zamanın uygunluğu ve talebe ilişkin istenen evrakların incelenmesi sonrasında Zorlu Center Heliped Kontrol Merkezi tarafından Email ile Onay yazısınin gönderilmesi ile Heliped kullanım izin talebi sonlandırılmış olacaktır.

   Uçuş bilgileri kayıt çizelgesini indirmek için lütfen tıklayınız.

  • İletişim Bilgileri

   Zorlu Center Heliped Kontrol Merkezi İletişim Bilgileri

   Telefon : 0212 924 01 33 - 0212 924 01 34
   Fax : 0 212 353 66 69
   E-mail : zc.heliped@zorlu.com