ZORLU TESİS YÖNETİM A.Ş (“ZORLU”) olarak yürüttüğümüz tüm faaliyetlerimizde kişisel verilerin korunmasına önem vermekte ve kişisel veri güvenliği konusunda hassasiyet göstermekteyiz.

İşbu Aydınlatma Metni, COVID-19 virüsü salgınının yayılmasını engellemek ve etkilerini hafifletmek adına ZORLU tarafından paylaştığınız Hayat Eve Sığar (“HES”) kodunun işlenmesi esasları hakkında ziyaretçilerimizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Hukuki Sebepler

HES Kodu (toplu kullanım alanlarında geçirilecek süre boyunca bulaşma riskini azaltmak amacına hizmet eden ve hastalık riski taşıyıp taşımadığına ilişkin bilgi) • Şirketimize ait işletme ve tesis binalarında sağlıklı bir iş ortamının sağlanması, 
• Ziyaretçilerimizin hastalık riski taşıyıp taşımadığının takip edilmesi 
• İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetlerin planlanması ve icrası, 
• İş faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması ve yürütülmesi ile veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

•Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

•Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

Kişisel Verilerin Toplanması

HES Kodu, ZORLU olarak işletmemizde güvenliği sağlama ve gözetme yükümlülüğümüzü yerine getirmek ve hem çalışanlarımız hem de ziyaretçilerimiz için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla, süresiz kod olarak görevli kişiler vasıtası ile otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü veya elektronik şekilde toplanmaktadır.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel veriler işbu Aydınlatma Metni’nin “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlıklı bölümünde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanun’un 8.maddesi kapsamında belirtilen aktarım şartları çerçevesinde;

• İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi kapsamında destek alınan iş sağlığı ve güvenliği firmalarına,

• Yasal ya da düzenleyici yükümlülükleri ya da talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlara ilgili olduğu ölçüde aktarılabilmektedir.

 

Kişisel Verilere Erişim ve Kanun Kapsamında İlgili Kişi Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe” göre http://www.zorlucenter.com.tr/assets/KVK_Basvuru_Formu.pdf web sitemizde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.